YONAJAX

(Xanlar, Qazax)
atın dırnağını yonmaq üçün işlədilən alət, kəsər. – Atın dırnağın yonajaxnan kəsəllər (Qazax)

Bir cevap yazın