YOLAŞMA

(Bərdə)
yol açma, valideynin ərə getmiş qızının evinə ilk gedişi. – Qızı ərə verənnən so:ra yolaşmıye:dirix’

Bir cevap yazın