YOL-YOLAĞA

(İmişli)
1. yol, səmt, istiqamət
2. qayda. – Saηa yol-yolağasın öyrədərəm

Bir cevap yazın