YIĞMA

(Bərdə)
1. müəyyən adamlara maddi yardım etmək məqsədilə toplanmış pul və ya hər hansı şey. – Gəlin, yığma yığax, Əliyə göməy eliyəx’
2. şənlik məclisi keçirmək məqsədilə iştirakçılardan toplanmış pul və ya hər hansı ərzaq. – Mə:llimlər yığma qoyuf məclis düzəltdilər

Bir cevap yazın