YIĞANAX

(Oğuz)
nişanlanandan sonra qız evində düzəldilən toyqabağı məclis

Bir cevap yazın