YIĞAN

I
(Gəncə, Xanlar)
tuluq. – Bir yığan qatıxdan bir girvənkə yağ çalxadım (Gəncə)
II
(Ağdam, Bərdə, Hamamlı, Qazax)
samanyığan alət. – Dərzi döyüf samanını yığannan yığerdıx bir yerə (Qazax); – Samanı yığannan yığanna, tofla təpəyə (Hamamlı)

Bir cevap yazın