YELMƏŞİX’

(Ağdam)
qoyun xəstəliyi adı. – Yelməşix’ xəsdəliyi pis şeydi, tüşürdü qoyun tayfasın qırırdı

Bir cevap yazın