YELKƏLİ

(Salyan)
yallı (at). – Yelkəli at yaraşığlı olar

Bir cevap yazın