YELİMÇƏX’

(Hamamlı, Qazax)
yelləncək. – Ay uşaxlar, gəlin gedəx’ yelimçəx’də yellənəx’ (Hamamlı)

Bir cevap yazın