YEDİCİ

(İsmayıllı)
yas məclislərində avazla oxşayan qadın, ağıçı
Yedmə qalmağ (Meğri) – dul qalmaq. – Bılqeyisi görim yedmə qalsın

Bir cevap yazın