YEDDİLÖ:ÜN

(Bərdə, Ucar)
bax yeddilövün . – No:ruz bayramında yeddilö:ün düzəldirix’ (Bərdə); – Bayram axşamına biz yeddilö:ün hazırrıyırıx (Ucar)

Bir cevap yazın