YEƏ

(Gədəbəy)
həyasız. – Çox yeə adamdı Mansır

Bir cevap yazın