YAZDAMAX

(İmişli)
yaz fəslini keçirmək. – Yazde:f qalxerdıx dağa

Bir cevap yazın