YAYPAN

(Qazax, Yevlax, Mingəçevir, Gədəbəy)
1. yastı (Yevlax). – Qoyunun beli yaypandı, keçininki dik
2. yatmış taxıl (Gədəbəy, Qazax, Mingəçevir). – Yaypan piçənəx’dən bir şey kəsmer axlım heş (Gədəbəy)

Bir cevap yazın