YAYMAX

(Basarkeçər, Çənbərək)
çalxamaq. – Əlimdə işim var, nehrə yayıram, sonra gələrsəη, gedərix’ (Basarkeçər); – İki nehrə yaydı büyün Xacca (Çənbərək)

Bir cevap yazın