YAY-UX

(Dərbənd)
qövsi-qüzeh. – Yayux yəğişdən sura çəkülədü

Bir cevap yazın