YAXNIKEŞ

(Zəngibasar)
ət və s. qızartmaq üçün qab. – Yaxınkeşi yəti qartof qızardım

Bir cevap yazın