yaxmaq₁ : f.

  • Qatı, yağlı bir maddəni birşeyin üstünə sürtüb yaymaq. Çörəyə kərə yaxmaq.– Çıxdım Aya baxmağa; Qapıya qıfıltaxmağa; Qıza xına gəlibdi; Əllərinə yaxmağa.(Bayatı). [Məşədi İbad:] Görünür ki,heyvan balası dəllək xınanı pis yaxıbdır.Ü.Hacıbəyov. // Bulamaq, batırmaq
  • məc. Əsassız olaraq isnad etmək, boynunaqoymaq, üstünə atmaq. [Fatma xanım:]Sənin bu ləçər qızın mənim üstümə oğurluqyaxır. N.Vəzirov. ..Çar agentlərinə və bir casusayaraşan sifətləri bunun məsum və səmimiçöhrəsinə yaxa bilmirdim. M.S.Ordubadi.◊ Qara yaxmaq – b a x qara. Ləkə yaxmaq– b a x ləkə.

  • Bir cevap yazın