YATIX

(Qazax)
xəstəlik. – Səni görüm, yatığın olmasın

Bir cevap yazın