YAŞIRMAX

(Ağdam, Bərdə, Şəki)
bax yaşırmağ . – Papağıηı yaşırmışam, get tap (Şəki)

Bir cevap yazın