YAŞDAŞ

(Bərdə, Culfa, Füzuli, İmişli, Qazax, Ordubad)
həmyaş. – Mənim bir əmim vardı, onnan yaşdaşdı (Füzuli); – Oruşnan Həsən yaşdaşdı (Bərdə); – O uşax mənim oğlumnan yaşdaşdı (İmişli)

Bir cevap yazın