YARMANÇ

(Bərdə)
ovalşəkilli dəlik. – Yəhərqaş həvgənin ortasında yarmanç olur

Bir cevap yazın