YARMA

(Gədəbəy, Göyçay, Şəki)
iri doğranmış odun. – Ocağa iki dənə yarma qoy yansın (Şəki)
◊ Yarma eləməx’ (Gədəbəy) – (odunu) iri doğramaq. – Oğlum odunu yarıf yarma elədi

Bir cevap yazın