YARMƏNNƏNKÜSÜBDÜ

(Ucar)
evdə geyilən qadın ayaqqabısı. – Sirac arvadına yarmənnənküsübdü aldı Ucardan

Bir cevap yazın