YARCƏMİ

(Oğuz)
dəyirmi, dərin mis qab. – O:n aşını yarcəmiyə qoy

Bir cevap yazın