However, 95% of trailers are not designed to be transferred from truck to train. In recent years, a solution to this problem has been found in. Avrupa Birliği, Haziran ayında koronavirüs pandemisinin yarattığı tahribatı finanse etmek amacıyla 5 yılda yaklaşık 1 trilyon dolarlık tahvil ihraç edeceğini duyurmuştu. Birlik, Yeni Nesil AB (NGEU) programı kapsamında 10 yıllık tahvil ihalesine çıkacak. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde bir mülakatında NGEU desteğinin Avrupa’nın geleceğini.

YARAMMAX

I
(Daşkəsən, Gədəbəy, Göyçay, Qazax)
bax yalammax . – İrvaham İsrəfil kişiyə yaranıy (Daşkəsən); – Meyi Məmmədə yaraney (Qazax); – Özün Süleymana yaranırsan (Göyçay)
II
(Balakən)
görünmək. – Gün kü açıldı, sən gəl, mən də mex’təvin qavağında yaranajıyam

Bir cevap yazın