YARAMMAX

I
(Daşkəsən, Gədəbəy, Göyçay, Qazax)
bax yalammax . – İrvaham İsrəfil kişiyə yaranıy (Daşkəsən); – Meyi Məmmədə yaraney (Qazax); – Özün Süleymana yaranırsan (Göyçay)
II
(Balakən)
görünmək. – Gün kü açıldı, sən gəl, mən də mex’təvin qavağında yaranajıyam

Bir cevap yazın