YANNIX

I
(Şamaxı)
içinə ağartı tökülən kiçik tuluq. – Çəpişin dərisinnən çoban bir yannıx qayırdı
II
(İmişli, Qazax)
yəhərin hər iki tərəfinə birləşdirilən gön parçası. – Yəhərin yannığı qırılıf yolda düşüf (Qazax)
III
(Ağcabədi)
dəyənin qamışdan hörülmüş yan divarları
IV
(Gəncə)
arabanın yan taxtaları. – Araba çöyrüləndə sol yannığı sındı

Bir cevap yazın