However, 95% of trailers are not designed to be transferred from truck to train. In recent years, a solution to this problem has been found in. Avrupa Birliği, Haziran ayında koronavirüs pandemisinin yarattığı tahribatı finanse etmek amacıyla 5 yılda yaklaşık 1 trilyon dolarlık tahvil ihraç edeceğini duyurmuştu. Birlik, Yeni Nesil AB (NGEU) programı kapsamında 10 yıllık tahvil ihalesine çıkacak. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde bir mülakatında NGEU desteğinin Avrupa’nın geleceğini.

YANÇI

I
(Bərdə, Borçalı, Xocavənd, Kürdəmir, Qazax, Qarakilsə, Quba, Tovuz)
köməkçi. – Yançı olmasa, çovan, sığırçı işdiyəmməz (Borçalı); – Xanatoxuyanın ya:nda yançı olor (Qazax); – Bu xalçanı yançı olmasa, toxumax çətin olar (Bərdə); – Axıracan oturuf hanıya köməy eliyənə yançı deyrix’ (Xocavənd); – Xalı toxumağ üçün yançı tuturuğ (Kürdəmir)
II
(Qazax)
çoxdanışan. – Çoxdanışan arvada biz yançı arvat, çəngi arvat deərix’
III
(Quba, Oğuz)
kənar adam. – İkisi qapışır, yançı gəlir ayırtdaşdırır (Oğuz); – Mən sənə yançıyam ki, mənim üsdümə gələsən! (Quba)
IV
(Qax, Zaqatala)
sağdış, soldış

Bir cevap yazın