YAMALIX

(Qazax)
yamaq. – Paltara yamalıx saleram

Bir cevap yazın