YALQIZDAX

(Tovuz)
bax yalqızax . – Qoyunnarı yaxşı gözdə, buralarda yalqızdax yaman çoxalıf

Bir cevap yazın