YALFIRDAX

(Çənbərək)
çılpaq. – Yalfırdax minilən at həmməşə yağır olu

Bir cevap yazın