YAĞLUĞAPARAN

(Dərbənd)
ilk nişan
◊ Yağluğaparan ələməg. – Əvvəla yağluğ aparan ələrig

Bir cevap yazın