YAĞARRIX

(Gəncə, Qazax, Şərur)
bax yağannıx . – Yağarrığ olsa, buranın taxılı bol olar (Şərur); – Bıldır yağarrığ az oluf, bi:l çox oluf (Qazax); – Yağarrıxdan havanın üzü açılmır (Gəncə)

Bir cevap yazın