YAηAL

(Gədəbəy)
qırmızımtraq. – Nə yaηal yanaxları var qızın, elə bilinnən qızıl güldən irəy alıf

Bir cevap yazın