XƏZİNƏ

XƏZİNƏ I is. [ ər. ] Güllə yeri; sandıq (tüfəngdə). Darağı xəzinəyə basıb çaxmağı hərlədi, gülləni lüləyə verdi (İ.Şıxlı).

XƏZİNƏ II is. [ ər. ] Şərq hamamlarında isti sulu çarhovuz. Molla xəzinədə o qədər uzanmışdı ki, az qala yatıb qalacaqdı.

XƏZİNƏ III is. [ ər. ] Dövlət, əmlak, dəfinə. Şah sağ olsun, özün bilirsən ki, mən sənin boş xəzinəni doldurmuşam (M.F.Axundzadə).

 

XƏZİNƏ sözü nədir? – XƏZİNƏ sozu nedir? – XƏZİNƏ sözünun mənası – XƏZİNƏ sozunun omonimi – XƏZİNƏ sözünün omonimi – XƏZİNƏ omonimi – XƏZİNƏ basqa menasi var mi? – XƏZİNƏ sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın