VIZQA:X

(Oğuz)
qorxaq. – Unnan gecə meşiyə gidən ulmaz, vızqa:xdı

Bir cevap yazın