VIZILLIX

(Çənbərək, Kürdəmir)
sıx kolkosluq. – Bağ vızıllıxdı (Kürdəmir); – Bir vızıllığa girmişdim, çıxəlmirdim (Çənbərək)

Bir cevap yazın