VİCƏLƏMMƏG

(Salyan)
üşümək, titrətmək. – Axşamçağınnan bəri vicələnnəm

Bir cevap yazın