VESİL

I
(Tovuz)
bax veysəl I. – Vesilin biridi, doqqazdarda gəzməx’dən savayı əlinnən heş şey gəlmir
II
(Tovuz)
uzun, ucaboylu. – Alla: n vesili, uzana-uzana ha:na e:dirsən?

Bir cevap yazın