VEJƏLƏ-VEJƏLƏ

(Füzuli)
boş-boşuna, avara-avara, işsiz-gücsüz. – Nə vejələ-vejələ gəzirsən?

Bir cevap yazın