However, 95% of trailers are not designed to be transferred from truck to train. In recent years, a solution to this problem has been found in. Avrupa Birliği, Haziran ayında koronavirüs pandemisinin yarattığı tahribatı finanse etmek amacıyla 5 yılda yaklaşık 1 trilyon dolarlık tahvil ihraç edeceğini duyurmuştu. Birlik, Yeni Nesil AB (NGEU) programı kapsamında 10 yıllık tahvil ihalesine çıkacak. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde bir mülakatında NGEU desteğinin Avrupa’nın geleceğini.

VEÇƏ

I
(Quba)
beçə, körpə arı. – Veçə hələ bal verməz
II
(Meğri)
ana arxdan ayrılan kiçik qol; ana arxdan ayrılan su şırımı. – Veçələrin heş birinə yadızdan çıxıb su quşmamısız
III
(Meğri)
tütün yarpaqlarının gövdəyə birləşdiyi yerdən çıxan kiçik zoğ. – O təmbekini ki veçə basdı, onnan təmbeki olmaz

Bir cevap yazın