VEÇƏ

I
(Quba)
beçə, körpə arı. – Veçə hələ bal verməz
II
(Meğri)
ana arxdan ayrılan kiçik qol; ana arxdan ayrılan su şırımı. – Veçələrin heş birinə yadızdan çıxıb su quşmamısız
III
(Meğri)
tütün yarpaqlarının gövdəyə birləşdiyi yerdən çıxan kiçik zoğ. – O təmbekini ki veçə basdı, onnan təmbeki olmaz

Bir cevap yazın