However, 95% of trailers are not designed to be transferred from truck to train. In recent years, a solution to this problem has been found in. Avrupa Birliği, Haziran ayında koronavirüs pandemisinin yarattığı tahribatı finanse etmek amacıyla 5 yılda yaklaşık 1 trilyon dolarlık tahvil ihraç edeceğini duyurmuştu. Birlik, Yeni Nesil AB (NGEU) programı kapsamında 10 yıllık tahvil ihalesine çıkacak. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde bir mülakatında NGEU desteğinin Avrupa’nın geleceğini.

VAYNƏFSƏ

I
(Cəbrayıl, Gədəbəy, Kəlbəcər, Kürdəmir, Meğri)
qalmaqal, hayküy, dava-dalaş. – Qəflətən yolda vaynəfsiyə irast gəldim (Gədəbəy)
II
(Meğri)
canlı. – Qışda qoyun elə qırılır ki, bir vaynəfsə qalmer

Bir cevap yazın