VASVASI

(Çənbərək, Sabirabad)
çoxdanışan. – Hürü qarı vasvasıdı, axşamacan danışır (Sabirabad)

Bir cevap yazın