VAR

VAR I is. Dövlət, sərvət, mal-mülk. Aldada bilməmiş dünyanın varı; Bir məslək eşqilə yaşayanları (S.Vurğun).

VAR II is. Varlıq, mövcudiyyət. Ahu-zar çəkməkdən yox olub varı; Saf aynası tutub möhnət qubarı (Q.Zakir).

VAR III Xəbər mənasında. Burada gecələrin qərib səsi var (S.Vurğun).

 

VAR sözü nədir? – VAR sozu nedir? – VAR sözünun mənası – VAR sozunun omonimi – VAR sözünün omonimi – VAR omonimi – VAR basqa menasi var mi? – VAR sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın