VAĞAN

(Füzuli, Oğuz)
bax vağam . – Piçilmə vaxtınnan bir az keçənə vağan de:ilir (Füzuli)

Bir cevap yazın