VƏRDƏYESİRİ

(Şərur)
əsir-yesir. – Tezdənnən vərdəyesiriyəm, bir işin ucunnan tutmamışam

Bir cevap yazın