VƏRƏZADA

(Quba)
yalançı. – Vərəzada adamın süzünə inanmağ ulmiyədi

Bir cevap yazın