VƏRƏNGALAN

(Çənbərək, Gədəbəy, Xanlar, Zəngilan)
bax varangələn I. – Vərəngalan hani, küjülüyrəm xanıyı (Çənbərək); – Vərəngalan yer hanasında işdənir, göy hanasında işdəmməz (Zəngilan); – Ağız, bir gə vərəngalanı aşağı bas (Gədəbəy); – Xananı vərəngalansız toxumax olmaz (Xanlar)

Bir cevap yazın