VƏLƏLƏMƏX’

(Cəbrayıl, Zəngilan)
toplayıb bir yerə yığmaq, topalamaq. – Nə vələliyif basırsan ora, salqıynan qoymursan (Zəngilan); – Qaratikanı vələləməsən, şələdə durmaz (Cəbrayıl)

Bir cevap yazın