VƏLƏDƏNXATA

(Meğri)
yaramaz, xətakar. – Bizim Ayyubun o vələdənxata gədəsi Bəhlil gündə bir dona girir

Bir cevap yazın